Jeg er utdannet ingeniør og har hatt hovedinntekt som dette gjennom 40 år. Tegning og maling har vært min hobby siden jeg var ganske liten. Jeg har tilegnet meg kunnskap innenfor bildende kunst gjennom fysisk deltakelse på kurs siden begynnelsen av 70-tallet. Siden 2016 har jeg deltatt på internettbaserte kurs, drevet av profesjonelle kunstnere. Siden begynnelsen av 2020  har jeg vært student  ved New Masters Academy, www.nma.art - et internettbasert akademi som baserer seg på klassisk tegning og maling. Etter at jeg sa opp stillingen min som ingeniør i 2016, har jeg vært fullt sysselsatt med bildemaling. Jeg har eget atelier i Ytre Bremanger, hvor jeg bor på et lite nedlagt småbruk mesteparten av året. Jeg benytter stort sett internett (Facebook, Instagram og denne hjemmesiden) som utstillingsarena for bildene mine,  men jeg har også sporadiske utstillinger i naustet vårt i Bremanger. Videre har jeg bilder utstilt for salg hos Panorama Art i Øvregaten 2 i Bergen.

I am an educated engineer, which has been my  main profession through 40 years. Drawing and painting has been a hobby since childhood, and I have followed several courses to improve my skills. Since 2016 I have spent most of my time making paintings. I have acquired knowledge by participation at internet based art schools run by professional artists. Since the beginning of 2020 I have been a student at New Masters Academy www.nma.art. This is an internet based Academy with focus on classical drawing and painting.

Lag din egen hjemmeside gratis!